top of page
Zoeken

Vocal Abuse or Vocal Misue?

Door Logopedist en Stemtherapeut, Mariëlle Dortmans Misbruik jij je stem wel eens? En ben je daar dan bewust van? Misschien heb je al eens van de termen ‘Vocal Abuse’ en Vocal Misuse’ gehoord. Met Vocal abuse wordt stem-misbruik bedoeld en met vocal misuse het verkeerd gebruiken van de stem. Zowel stemmisbruik als het verkeerd gebruik van de stem, kan voor stemproblemen zorgen. In deze blog kom je daarom meer te weten over deze onderwerpen en kom je te weten waar je op kunt letten om je stem preventief kunt beschermen voor mogelijke problemen.

Voor iedereen is het verschillend in welke mate je verantwoordelijkheid neemt over je stem en het belang daarvan. Hierbij speelt de professionele afhankelijkheid van de stem een grote rol. Wanneer je je stem tijdens je werkzaamheden in het dagelijks leven niet nodig hebt, zal het niet erg zijn als je stem een keer flink hees is, de zogenoemde nonvocal nonprofessionals. Maar personen waarbij het geringste stemprobleem grote gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld acteurs of professionele artiesten/vocalisten, speelt stemverzorging en verantwoord stemgebruik een grote rol. Deze groep mensen worden ook wel de "Elite vocal performers" genoemd. Zij zijn afhankelijk van hun stem om hun beroep uit te kunnen oefenen. Daarnaast zijn er nog twee categorieën waar stemgebruikers ingedeeld kunnen worden. Denk hierbij aan telefonisten, receptionisten en leerkrachten. Zij behoren tot de groep "Professional voice users". Voor hen zullen stemproblemen van grote invloed zijn op hun beroepsmatige werkzaamheden, maar zij kunnen hun beroep eventueel nog wel (beperkt) uitvoeren als het moet. En tot slot hebben we de groep die minder afhankelijk is van de stem, maar waarbij de stem wel gebruikt wordt in het beroep. Dit is de groep "Nonvocal professionals", zoals verkopers, dokters, zakenlui etc. Tot welke groep behoor jij? Groep 1: Elite vocal performers Groep 2: Professional voice users Groep 3: Nonvocal professionals Groep 4: Nonvocal nonprofessionals

Niemand wil langdurig last hebben van bijvoorbeeld een hese stem of pijn in het keelgebied.

Het belang en de mate waarin je voor je stem zorgt is voor iedereen anders, maar ik denk dat niemand langdurig last wil hebben van bijvoorbeeld een hese stem of pijn in het keelgebied. Dit kan namelijk op de lange termijn zorgen voor grote stemproblemen/stemstoornissen. In zekere zin is het voor iedereen dus van belang om wat op de hoogte te zijn over wat wel en niet goed is voor de stem. STEMBELASTBAARHEID Mensen met een grote stembelastbaarheid kunnen mogelijk wat meer aan (zoals bijvoorbeeld langdurig spreken of zingen), dan iemand die een lage stembelastbaarheid. De balans tussen stembelasting en stembelastbaarheid spelen daarom ook altijd een grote rol in het gezond houden van je stem. Stembelasting is de belasting die de stem ondergaat in termen van duur, volume en toonhoogte. Wanneer deze drie aspecten goed in balans zijn met elkaar, dan is er een optimale stembelasting. Maar wanneer je bijvoorbeeld erg lang voor een grote groep mensen moet spreken in een ruimte met veel achtergrondlawaai, dan raken de drie aspecten uit balans en kan het zijn dat je bijvoorbeeld geforceerd gaat spreken en hierdoor last van je stem krijgt. DE VIJANDEN VAN DE STEM! De stem kent vele vijanden. Er zijn veel factoren en activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor je stem. Hieronder zijn een aantal risicofactoren opgesomd. Ik ben benieuwd hoeveel van deze factoren op jou van toepassing zijn. · Overmatig roken, alcohol- en koffiegebruik; · Stemgeven wanneer er veel emotionele belasting is (kans op globusgevoel); · Stemgeven in een te droge ruimte; · Stemgeven in een ruimte met ongefilterde lucht/slechte ventilatie (een ruimte met bijv. veel stof); · Stemgeven in een ruimte met slechte akoestiek; · Gillen, schreeuwen, luid roepen; · Angst en stress; · Vermoeidheid; · Medicatie die van invloed is op de stem; · Allergieën en infecties; · Astma of andere longaandoeningen; · Reflux (maagzuur); · Hormonale veranderingen; · Sterk of luid fluisteren; · Veel hoesten of schrapen; · Slechte spreek/zangtechniek; · Vaak verkouden zijn; · Stemmetjes imiteren; · Spreken op een inademing.

Één keer schrapen staat gelijk aan een half uur spreken!

Fysieke factoren, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren zijn dus dingen waar je rekening mee kunt houden als je denk