PRAKTISCHE INFORMATIE

PAGINA NAVIGATIE
 
 
 
 
 

Intake & Onderzoek Logopedie


Om te achterhalen waar deze klachten vandaan komen wordt er tijdens een intakegesprek uitgebreid besproken waar de klacht vandaan kan komen en wat de (on)mogelijkheden van de stem zijn. Hierbij worden een veelal vragen gesteld omdat stemklachten vele oorzaken kunnen hebben. 

 

Daarnaast vindt er een stemonderzoek plaats waarbij er naar de stem geluisterd wordt. Er zal een opname gemaakt worden van de spraak en er zal onderzocht worden hoe u uw stem gebruikt. Verder zal er middels palpatie(voelen met de handen) de spierspanning in het halsgebied onderzocht worden.

Na afloop van het onderzoek zullen de bevindingen van het onderzoek met u besproken worden en kan in samenspraak met u een passend behandelplan opgesteld worden. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Identificatieplicht

Wanneer je medische zorg ontvangt, moet je je kunnen legitimeren. Hiervoor heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. De Identecatieplicht geld voor iedereen die zorgt ontvangt, dus ook voor minderjarigen. Bij de eerste afspraak is het dan ook van belang om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.  

 

 

 

Verwijzing bij logopedie

Logopedische behandelingen worden uitsluitend gegeven wanneer u een verwijsbrief van de arts heeft. Graag vraag ik u om uw verwijsbrief, uw pasje van de zorgverzekering en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij het intakegesprek.

Vergoeding bij logopedie

MyBodyVox werkt ongecontracteerd. Dat wil zeggen dat deze praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Wel kunt u de behandelingen geheel of gedeeltelijk laten vergoeden door uw zorgverzekeraar. 

Logopedie zit bij iedere zorgverzekeraar in het basispakket. De vergoeding die je krijgt is afhankelijk van de zorgverzekering en het soort polis dat je hebt. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt 50 tot 80% vergoed.

 

Om de behandelingen te kunnen laten vergoeden heeft u wel een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig.

 

Let wel: logopedische therapie wordt pas vergoed wanneer het eigen risico van € 385,- is verbruikt.Dit geldt bij zowel gecontracteerde en ongecontracteerde logopedisten.

Klachten

Hopelijk bent u tevreden over mij als behandelaar en zijn de behandelingen en lessen naar wens. Maar het kan voorkomen dat u klachten heeft over de behandelwijze. MyBodyVox levert graag goede zorg en hoopt daarom ook dat waneer er klachten zijn, deze eerst onderling opgelost kunnen worden. Meld ontevredenheid altijd, want dan kunnen de behandelingen en lessen verbeterd worden. Wanneer klachten niet gemeld worden kan de medewerker niet weten dat u ontevreden bent.

Voor de logopedische behandelingen volgt MyBodyVox de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz). De NVLF is hieraan verbonden.

 

Wanneer samen niet tot een oplossing gekomen kan worden, kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici 

avg

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. MyBodyVox is AVG-proof!

In deze praktijk wordt zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

.

Muziekles declareren

Afhankelijk van uw situatie kunt u (gedeeltelijk)leskosten declareren. Hiervoor kunt u bij Jeugdcultuurfonds 

& Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf informatie inwinnen.

Afmeldingen

Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wanneer u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, worden de kosten bij u in rekening gebracht. 

NAVIGATIE
OVERIGE DOCUMENTEN

- Cookieverklaring

- Algemene disclaimer

Privacyreglement Logopedie

- Protocol meldplicht datalekken

- Algemene privacyverklaring Website

- Algemene voorwaarden Online verkoop

- Algemene voorwaarden Dienstverlening Zakelijke klanten

- Algemene voorwaarden Dienstverlening Consumenten

- Algemene voorwaarden Access Bars behandelingen

- Algemene voorwaarden Muziekles & Vocal coaching

- Algemene voorwaarden Logopedische behandelingen

Schermafbeelding 2019-02-19 om 22.37.11.