top of page
Intake & Onderzoek Logopedie
Identificatieplicht
Verwijzing bij logopedie
Vergoeding bij logopedie
Klachten

Intake & Onderzoek Logopedie

Om te achterhalen waar de klachten vandaan komen, wordt er tijdens een intakegesprek uitgebreid besproken waar de klacht vandaan kan komen en wat de eventuele in stand houdende factoren zijn. Om de situatie goed in kaart te kunnen brengen, zullen we veel vragen stellen omdat sommige klachten ook meerdere oorzaken kunnen hebben. Mogelijk wordt u gevraagd om wat vragenlijsten in te vullen om uw klachtbeleving beter in kaart te brengen. En zeker ontzettend belangrijk: uw hulpvraag. Deze staat centraal tijdens onze behandelingen.

 

Daarnaast vindt er een uitgevreid onderzoek plaats waarbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden worden onderzocht. Onderzoeken die veel in onze praktijk worden afgenomen zijn: een fonetogram (het melodische en dynamische bereik van de stem meten), manueel larynx en thorax onderzoek, slikonderzoek, stemonderzoek, adem-onderzoek en onderzoeken voor afwijkende mondgewoontes.

 

Na de anamnese en het onderzoek zullen de bevindingen met u besproken worden en kan in samenspraak met u een passend behandelplan opgesteld worden. Het aantal behandelingen is hierbij afhankelijk van de klacht, de motivatie en de therapiegevoeligheid en discipline van u. Wij werken graag effectief en efficiënt en trachten daarbij binnen 6 behandelingen uw hulpvraag behaald te hebben.
 

Identificatieplicht

Wanneer je medische zorg ontvangt, moet je je kunnen legitimeren. Hiervoor heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. De Identecatieplicht geldt voor iedereen die zorgt ontvangt, dus ook voor minderjarigen. Bij de eerste afspraak is het dan ook van belang om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.  

 

 

 

Verwijzing bij logopedie

Logopedische behandelingen worden voornamelijk gegeven wanneer u een verwijsbrief van de arts heeft. Graag vraag ik u om uw verwijsbrief, uw pasje van de zorgverzekering en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij het intakegesprek.

Ook kunt u via DTL (Direct Toegankelijke Logopedie) bij ons terecht. In dat geval zullen we een screening afnemen om te kijken of er eventuele rode vlaggen zijn. Als dat het geval is, dan zal alvorens het starten van het behandeltraject eerst een verwijskaart via uw arts nodig zijn.

Vergoeding bij logopedie

MyBodyVox werkt ongecontracteerd. Dat wil zeggen dat deze praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Wel kunt u de behandelingen geheel of gedeeltelijk laten vergoeden door uw zorgverzekeraar. 

Logopedie zit bij iedere zorgverzekeraar in het basispakket. De vergoeding die je krijgt is afhankelijk van de zorgverzekering en het soort polis dat je hebt. Bij een restitutiepolis wordt over het algemeen 100% vergoed en bij een naturapolis wordt 50 tot 100% vergoed.

 

Let wel: logopedische therapie wordt pas vergoed wanneer het eigen risico van € 385,- is verbruikt.
Dit geldt bij zowel gecontracteerde en ongecontracteerde logopedisten. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen riscio van €385,- te betalen.

 

Klachten

Hopelijk bent u tevreden over uw behandelaar en zijn de behandelingen naar wens. Toch kan voorkomen dat u klachten heeft over de behandelwijze of om andere rede ontevreden bent. Dit vinden wij ontzettend jammer. MyBodyVox levert graag goede zorg en hoopt daarom ook dat waneer er klachten zijn, deze eerst onderling opgelost kunnen worden. Meld ontevredenheid altijd, want dan kunnen de behandelingen verbeterd/aangepast worden en kunnen we zoeken naar een oplossing. Wanneer klachten niet gemeld worden kan de behandelaar niet weten dat u ontevreden bent en dat zou zonde van het behandeltraject zijn.

Voor de logopedische behandelingen volgt MyBodyVox de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz). De NVLF is hieraan verbonden.

 

Wanneer samen niet tot een oplossing gekomen kan worden, kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici 

avg

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. MyBodyVox is AVG-proof!

In deze praktijk wordt zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

 

 

 


Afmeldingen

Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wanneer u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, worden de kosten bij u in rekening gebracht. 

Schermafbeelding 2019-02-19 om 22.37.11.
NAVIGATIE

OVERIGE DOCUMENTEN

- Cookieverklaring

- Algemene disclaimer

Privacyreglement Logopedie

- Protocol meldplicht datalekken

- Algemene privacyverklaring Website

- Behandelovereenkomst Logopedie

- Behandelovereenkomst Fysiotherapie

- Algemene voorwaarden Online verkoop

- Algemene voorwaarden Dienstverlening Zakelijke klanten

- Algemene voorwaarden Dienstverlening Consumenten

- Algemene voorwaarden Access Bars behandelingen

- Algemene voorwaarden Muziekles & Vocal coaching

- Algemene voorwaarden Logopedische behandelingen

AVG
Afmeldingen
Overige documenten
bottom of page