top of page

Logopedie zit in het basispakket. Dat betekend dat een deel van de kosten vergoed worden door de zorgverzekeraar. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat je hebt.

De vergoeding gaat wel pas in nadat je je eigen risico hebt verbruikt. Bij de meeste mensen is dit een bedrag van €385,-. Na het verbruiken van je eigen risico wordt dus een deel van de behandeling vergoed. Het deel dat niet vergoed wordt, wordt de eigen bijdrage genoemd. Hoeveel jouw eigen bijdrage is, kun je terugvinden in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Daarnaast kunt je voor het neit vergoedde deel een deel terug ontvangen via de Belasting. Dit kun je invullen bij 'overige zorgkosten' bij de Belastingaangifte.

Wij zijn een niet-gecontracteerde praktijk. Dat betekend dat wij (nog) geen contracten met zorgverzekeraars hebben. Wij zijn namelijk ook geen allround praktijk. Wij hebben ons gespeciliseerd in adem-, stem- en keelklachten. Dit is een van de redenen waarom wij geen contracten hebben met de zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis wordt vaak meer vergoed dan bij een naturapolis.
Wij kijken graag even met je mee als je hier vragen over hebt.
Neem gerust even contact met ons op voor de mogelijkheden.

Een behandeltraject begint bij een intake. Als je een verwijskaart hebt, dan zal dit behandelcode 4061 zijn. Na het onderzoek en het opstellen en bespreken van het behandelplan kunnen we gericht aan de slag om te werken aan jouw hulpvraag. Over het algemeen zal dit behandelcode 4000 zijn; een individuele zitting reguliere logopedie.

Tarieven

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals
  vermeld op de rekening.

 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in
  verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
  Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u

 • wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u
  deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum
  uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de
  incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en
  tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft
  bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds
  betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet
  worden opgeschort.

Schermafbeelding 2022-07-20 om 10.46_edi
bottom of page