top of page
Disclaimer - Privacy - Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens


Postadres
MyBodyVox
Torenallee 20
5617 BC, Eindhoven

KvK: 68965273
Vestiging: 000037360485 


Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.mybodyvox.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarde van toepassing. Door gebruik te maken van deze webstie, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

MyBodyVox streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat MyBodyVos niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie oude website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MyBodyVox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen MyBodyVox en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail

MyBodyVox garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig orden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met MyBodyVox te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. MyBodyVox heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. MyBodyVox aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle publicaties en uitingen van MyBodyVox zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectueel eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat MyBodyVox daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

bottom of page